Rasullallah Bersabda :

“Barang siapa yang menjadikan Dunia sebagai ambisinya, maka Allah cerai beraikan urusanya dan Allah akan menjadikanya miskin. Tidaklah ia akan mendapatkan Dunia kecuali apa yang telah ditetapkan baginya.

Dan barang siapa yang menjadikan Akhirat sebagai niatnya, maka Allah akan menyatakan urusanya dan membuatnya kaya hati, serta ia akan diberi Dunia sekalipun Dunia memaksanya”.

(Majah No. 4095)